Mục tin tức/Blog hầu như không website nào là không có, dùng để đăng những bài viết, tin tức, blog, kinh nghiệm,… liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà bạn đang cung cấp.

Mục tin tức/Blog giúp khách hàng của bạn có thêm thông tin hữu ích, có thêm kiến thức để chọn được sản phẩm tốt nhất.

Screenshot_16

Để đăng bài viết vào mục tin tức/Blog các bạn làm như sau:

  • Bước 1: Đăng nhập quản trị website với tài khoản đăng nhập mà webbanhang9 đã cung cấp

Screenshot_4

  • Bước 2: Chọn vào “Bài viết” và chọn “Viết bài mới”

Screenshot_5

  • Bước 3: Tại đây bạn nhập tiêu đề, nội dung bài viết, chọn mục đăng tin và đăng bài viết là xong nhé.

a

Để thêm hình ảnh vào bài viết các bạn chọn: Thêm Media

Screenshot_8

  • Bước 1: Chọn Tải tệp tin lên
  • Bước 2: Kích Chọn tệp tin, lúc này sẽ hiện ra giao diện để bạn có thể tìm đến hình ảnh đã lưu trong máy tính muốn tải lên web.
  • Bước 3: Chọn Chèn vào bài viết.

Screenshot_9

Một số vấn đề về tối ưu hình ảnh, tối ưu seo cho bài viết mình sẽ hướng dẫn ở những bài viết sau nhé.