Giỏ hàng được tích hợp trong hầu hết các website bán hàng, chức năng tiện dụng này giúp khách hàng của bạn đặt hàng trực tuyến, gửi thông tin liên hệ đến công ty, doanh nghiệp của bạn.

Screenshot_1

Khi khách hàng đã xem thông tin sản phẩm và đưa ra quyết định cuối cùng là Mua hàng, họ sẽ kích thẳng vào nút Mua hàng hay Đặt hàng ngay trên website. Lúc này một giao diện mới hiện ra như sau:

Screenshot_2

Khi khách hàng đặt mua sản phẩm giao diện hiện ra sẽ có 2 phần chính:

+ Thông tin giỏ hàng: Sẽ hiển thị những sản phẩm mà khách hàng đặt mua, Tổng số tiền khách hàng phải trả.

+ Thông tin khách hàng: Khách hàng sẽ điền những thông tin liên hệ gửi đến công ty, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm. Thông tin này sẽ chuyển đến email của Nhà cung cấp. Từ đó Nhà cung cấp sẽ liên hệ xác nhận lại hàng đã đặt và chuyển hàng đến khách hàng