Form liên hệ có mặt trong hầu hết tất cả các website hiện nay. Là hình thức để khách hàng gửi phản hồi, thông tin của họ cho bạn. Những lần khách hàng gửi mail sẽ thống kê lại trong email của bạn.

Screenshot_13

Theo thống kê có đến 32 mẫu thiết kế form liên hệ, nó chỉ khác nhau về cách thiết kế, mầu sắc, khung mẫu, nhưng về bố cục thì không khác gì nhau: Tên, Email, điện thoại, Tin nhắn và gửi đi.

Nếu website của bạn đang thiết form liên hệ này thì hãy thêm ngay vào nhé, thiếu nó là bạn sẽ bỏ lỡ một lượng khách hàng tiềm năng đó.